Odpuštění záloh na silniční daň a daň z příjmu - prosinec 2020

Prosincové zálohy na silniční daň (čtvrtá záloha) a daň z příjmu (kvartální a pololetní) jsou nepovinné, jedná se o odpuštění záloh, nikoliv o prominutí. Veškeré zaplacené zálohy by měly být zúčtovány až v řádných přiznáních v roce 2021.